درج فروشگاه در نقشه گوگل

1- جهت درج به لینک http://www.google.com/mapmaker رفته و مراحل را گذرانده و در آخر که گوگل تایید نمود (ممکن است چند روزی طول بکشید) دو عدد مختصات جغرافیایی رو به ما ارسال کنید.

نمونه تصویری

نمونه تصویری

2- اگر از قبل درج کرده اید. مختصات جغرافیایی مکان خود را به ما ارسال کنید تا در لیست نقشه ای فروشگاه ها درج گردد.


 

درج توسط مدیر هر فروشگاه:

1- برای درج نقشه روی لیست گوگل (بایستی عدد های مخصات جغرافیایی در دست باشد)، بعد از
این که به حساب کاربری خود وارد شدید روی لینک درج مکان کلیک کنید.
2-
الف: عنوان فروشگاه خود را وراد کنید.

عنوان فروشگاه

2

نکته : بعد از درج نام دقت کنید پیوند یکتا را تغییر دهید و با حروف انگلیسی وارد کنید.

2.1

ب: از کادر موقعیت یاب می توانید مکان فروشگاه خود را جستجو کرده و مکان را یافته و انتخاب
نمایید. در این صورت دو عدد مختصات جغرافیایی نیاز نیست و سیستم خودکار آن را درج می کند. (
این گزینه برای آن دسته از مکان هایی صدق میکند که قبلا در سیستم درج مکان خود گوگل مکان
درج گردیده شده باشد و توسط گوگل هم تاییدیه هم گرفته باشد)
پ) در کادرهای جغرافیایی عددهای مربوطه را درج کنید. (برای رهنمایی به این لینک مراجعه شود:
http://www.citycenters.ir/help/gps)
ت) توضیحات کوتاه: در این کادر هم توضیحاتی مختصر از فروشگاه وارد کنید.
ج)کادر آدرس: آدرس مکانی فروشگاه را وارد نمایید.
د) آدرس های جایگزین اینترنتی : آدرس اینترنتی فروشگاه خود را درج کنید.
نکته: حتما با http:// وارد کنید.
توجه: برای وصل شدن به فروشگاه موجود در سیتی سنتر آدرس فروشگاهی سیتی سنتر را وارد
کنید.3
3- دسته بندی مکان:
در دسته بندی فروشگاه دقت بیشتر داشته باشید زیرا در جستجو فروشگاه از این دسته بندی ها
استفاده میگردد.
4- پس تکمیل حمه مراحل روی دکمه فرستادن برای بازبینی کلیک کنید.
پس از تایید توسط مدیر در لیست مکان های سایت نمایش داده خواهد شد.